urbanistyczne

biuro projektowe

O firmie

Jesteśmy urbanistycznym biurem projektowym posiadającym wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy z samorządami gminnym, biurami architektonicznymi, a także inwestorami realizującymi projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Od ponad 7 lat wspieramy urzędy gmin w zakresie planowania przestrzennego.

Specjalizujemy się w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pomagamy branży odnawialnych źródeł energii rozwijać projekty elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Szybko i skutecznie przygotowujemy dokumentację środowiskową, występujemy o warunki zabudowy, uzyskujemy warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.


Nasza oferta - Usługi

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Projektowanie w branży OZE

Decyzje środowiskowe

Przekształcanie gruntów na budowlane

Zaufali Nam